Les Golfes Music Lab és un projecte ideat i creat per “Les Golfes. MusicLab.” i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Les Golfes Music Lab és un espai de creació i experimentació adreçat a totes aquelles persones que estimen la música. Ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Vila-Puig (c. Pintor Vila-Puig, 45), l’equipament està obert a totes aquelles persones amb inquietuds musicals, tinguin coneixements previs o no.